Vytrvalec 2024


Zvládnete každý mesiac v roku 10, 20 alebo dokonca 50 výstupov?

Doba trvania hovoru

1. 1. 2024–31. 12. 2024

Popis

Cieľom tejto výzvy je udržiavať sa v dobrej kondícii počas celého roka a každý mesiac počas celého roka udržiavať svoje tempo. Pre tento rok sme vybrali tri úrovne. Každý mesiac musíte absolvovať 10 (úroveň 1), 20 (úroveň 2) alebo 50 (úroveň 3) výstupov.

Na karte pokroku uvidíte, ako sa vám darí v každom mesiaci a v každej úrovni.

Pravidlá

Pre splnenie tejto výzvy musíš dodržať všeobecné pravidlá.

Aby ste sa stali skutočným horolezcom, musíte každý mesiac v roku absolvovať určitý počet výstupov:

Úroveň 1: 10 výstupov mesačne a najmenej 120 výstupov v roku 2024.
Úroveň 2: 20 výstupov mesačne a najmenej 240 výstupov v roku 2024.
Úroveň 3: 50 výstupov mesačne a najmenej 600 výstupov v roku 2024

Výstupy na tých istých vrcholoch môžete aj opakovať.

Ďalším užitočným pravidlom je JUG. Žolík predstavuje oddychový čas, a to taký, ktorý znamená, že v žiadnom mesiaci nemusíte splniť kritérium 10-20-50 výstupov. Jednoducho nemusíte mať ani jeden výstup v jednom mesiaci v roku a stále budete súčasťou výzvy. Žolíka môžete použiť, ale nemusíte. Je to skôr záchrana v čase choroby, zranenia alebo dovolenky. Žolík sa použije automaticky, ak máte mesiac, v ktorom nesplníte daný objav výsledku (nemusíte pre jeho získanie nič robiť). Len nezabudnite, že ak použijete žolíka, musíte tieto výstupy dohnať v inom mesiaci, aby ste dosiahli daný počet výstupov za rok.

Ďalšie pravidlo sa týka zapojenia sa do výzvy v priebehu roka. Áno, je to možné, ale len pre nových používateľov, ktorí nemohli splniť výzvu zo začiatku roka. Platí tu pravidlo, že pre nových používateľov Horobranny sa požiadavka 10-20-50 výstupov začína plniť v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa do Horobranny zaregistrovali. Príklad: Zaregistroval som sa ako nováčik 3. apríla a počas apríla som nazbieral 8 vrcholov. Stále môžem plniť Vytrvalosť akejkoľvek úrovne, pokiaľ každý mesiac od mája do decembra splním požadovaný počet a na konci roka budem mať celkový počet zodpovedajúci tejto úrovni (nič sa tu neznižuje ani neznižuje). Nováčik na Horrobraníku môže samozrejme použiť aj žolíka.

Môže sa stať, že sa pokúsite prejsť na vyššiu úroveň, ale počas roka vám klesne počet výstupov na nižšiu. Ak urobíte aspoň 10 výstupov za mesiac, ste na úrovni 1. Na úspešné splnenie výzvy musíte dosiahnuť aspoň najnižšiu úroveň 1.

Na stránke výzvy vždy uvidíte svoj aktuálny stav za každý mesiac. Ak je mesiac zelený, stále ste v hre, ak je jeden mesiac červený, použijete na to žolíka, ale ak máte viac červených mesiacov, nepokračujete vo vytrvalostnej hre. Výzvu vyhodnotíme a všetky trvalky za rok 2024 zverejníme v januári 2025.

Tvoj pokrok a podrobnosti o výzve sú k dispozícii v prémiová verzia.
Výzvu ešte nikto nehodnotil.